Adresa: Str. Principală, nr. 217, 447110 Crucisor, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-821.130 Fax: 0261-821.003 Email: contact@crucisor.ro
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Știri și evenimente

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ CABINET POIANA

Detalii in atasament.

05 March 2019
Proces verbal de afisare - rezultat final concurs guard

Detalii în atașament

16 November 2018
PV rezultat contestatie guard

Detalii în atașament. 

15 November 2018
Anunț concurs recrutare consilier clasa 1, grad profesional debutant in Compartimentu Situatii de urgenta

ANUNȚ CONCURS
 
Primăria Comunei Crucisor, judeţul Satu – Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru ocuparea următorului post vacant pentru funcția publică:
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentul  Situaţii de Urgenţă.
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
   a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
   c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
   d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
   e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 
   f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
   g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
   j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie de Consilier, clasa I grad profesional debutant din cadrul compartimentului Situații de Urgență , candidatii trebuie să îndeplinească urmatoarele conditii:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniului de licenţă: științe juridice sau administrative
- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul
- perfecționări/specializări în domeniul situațiilor de urgență; se vor dovedi pe baza unor documente care să ateste deţinerea acestor competenţe.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
20 decembrie, ora 10:00 proba scrisă;
Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior;
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial.
Bibliografie
- Constituția României
- Legea nr 7/2004  privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată,cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr.307/2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea 481/2004 privind Protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea 446/2006 privind Pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul www.crucisor.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Crucişor , cu sediul în comuna Crucişor , sat Crucişor , Str. Principală, nr. 217, judeţul Satu Mare , telefon/fax: 0261/821003, e-mail: primăria _crucisor@yahoo.com.

15 November 2018
Rezultat probă scrisă guard

In urma concursului de angajare guard, publicam rezultatul probei scrise:


Detalii în atașament. 

14 November 2018