Adresa: Str. Principală, nr. 217, 447110 Crucisor, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-821.130 Fax: 0261-821.003 Email: contact@crucisor.ro

Comuna Crucișor

Anunț persoane responsabile de depunerea declaratiei unice

Detalii regăsiți în atașament. 


17 May 2018
Anunț licitație publică vânzare teren

Detalii regăsiți în atașament.

14 May 2018
Anunț examen de promovare in grad

Detalii în atașament

25 April 2018
Anunț privind starea de degradare drum DJ 193

27 April 2018
Buget 2017

Detalii în atașament

24 May 2018
Hotărâri Consiliu Local 2018

In aceasta pagina regasiti atasate HCL 2018

08 March 2018
Hotărâri Consiliu Local 2017

In aceasta pagina regasiti atasate Hotărârile de Consliul Local al Comunei Crucisor aferente anului 2017

08 March 2018
Proiecte de investiții

♦ Extindere reţea de alimentare cu apă 14 km
♦ Modernizare şi reabilitare drumuri comunale
♦ Reabilitare termică şi modernizare Cămin cultural Poiana Codrului si Crucisor
♦ Grup sanitar şi reabilitare termică grădiniţa Crucişor şi Iegherişte
♦ Statie de epurare si retea de canalizare pentru loc. Iegheriste si Crucisor.
♦ Modernizare drumuri agricole
♦ Infiintarea unui punct de in...

27 February 2018
Oportunități de investiții

♦ Refacerea livezilor de pomi fructiferi (prun)  
♦ Ferme zootehnice 
♦ Industria lemnului 
♦ Introducerea în circuitul turistic a ruinelor c...

27 February 2018
Facilități pentru investitori

♦ Terenuri
♦ Spaţii de producţie
♦ Infrastructură: gaz metan, reţea apă, electricitate, telefonie, cablu, străzi asfaltate şi pietruite
♦ For...

27 February 2018
Infrastructura

Infrastructura circulaţiei
♦ 9 km de drum judeţean, DJ...

27 February 2018