Adresa: Str. Principală, nr. 217, 447110 Crucisor, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-821.130 Fax: 0261-821.003 Email: contact@crucisor.ro

Comuna Crucișor

Anunt Concurs recrutare Guard

ANUNT CONCURS
Primăria Comunei Crucisor, judeţul   Satu – Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de guard.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru ap...

19 September 2018
Publicatie Casatorie - Berar Florian Mugurel

Detalii in atasament. 

22 August 2018
Publicații de căsătorie Balan Marin

Detalii în atașament

08 August 2018
Publicații de căsătorie Coman Gheorghe

Detalii în atașament

08 August 2018
Buget 2017

Detalii în atașament

24 May 2018
Hotărâri Consiliu Local 2018

In aceasta pagina regasiti atasate HCL 2018

08 March 2018
Hotărâri Consiliu Local 2017

In aceasta pagina regasiti atasate Hotărârile de Consliul Local al Comunei Crucisor aferente anului 2017

08 March 2018
Proiecte de investiții

♦ Extindere reţea de alimentare cu apă 14 km
♦ Modernizare şi reabilitare drumuri comunale
♦ Reabilitare termică şi modernizare Cămin cultural Poiana Codrului si Crucisor
♦ Grup sanitar şi reabilitare termică grădiniţa Crucişor şi Iegherişte
♦ Statie de epurare si retea de canalizare pentru loc. Iegheriste si Crucisor.
♦ Modernizare drumuri agricole
♦ Infiintarea unui punct de in...

27 February 2018
Oportunități de investiții

♦ Refacerea livezilor de pomi fructiferi (prun)  
♦ Ferme zootehnice 
♦ Industria lemnului 
♦ Introducerea în circuitul turistic a ruinelor c...

27 February 2018
Facilități pentru investitori

♦ Terenuri
♦ Spaţii de producţie
♦ Infrastructură: gaz metan, reţea apă, electricitate, telefonie, cablu, străzi asfaltate şi pietruite
♦ For...

27 February 2018
Infrastructura

Infrastructura circulaţiei
♦ 9 km de drum judeţean, DJ...

27 February 2018