Proiecte de investiţii

♦ Modernizare şi reabilitare drumuri comunale
♦ Modernizare drumuri agricole
♦ Infiintarea unui punct de informare turistica.