Oportunităţi de investiţii

♦ Refacerea livezilor de pomi fructiferi (prun)  
♦ Ferme zootehnice 
♦ Industria lemnului 
♦ Introducerea în circuitul turistic a ruinelor cetăţii lui Pintea, a mănăstirii Măriuş
♦ Dezvoltarea agroturismului