Cultură şi învăţământ

Învăţământ
Există grădiniţe în toate cele 3 sate ale comunei cu un număr total de 100 de copii de care se ocupă 5 cadre didactice.
Şcol: o şcoală cu clasele I-VII în Poiana Codrului şi cu clasele I-IV în Iegherişte şi Crucişor cu un număr 274 de elevi.
Limbile străine care se predau la şcoală sunt engleza şi franceza.
Biblioteca este amplasată lângă şcoala şi gradiniţa din localitatea Poiana Codrului (zona centrală).