2012-2015

MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN POIANA CODRULUI

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE PENTRU COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV SI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA CRUCISOR, JUDETUL SATU MARE

Dotarea căminelor culturale din comuna Crucişor cu scaune

Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere-finantata in cadrul proiectului CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII CU NUTRIENTI

În anul 2012 comuna Camors din Franța, comună cu care este înfrațita Comuna Crucișor, a donat o mașina de pompieri.