2010

1). Locuinte sociale pe strada Romilor.

2). Sala de sport in Poiana Codrului

3). Achizitia unui imobil in Poiana Codrului cu destinatie Camin Cultural ce urmeaza a fi reabilitat.
 
4).Extinderea retelei de apa in localitatea Poiana Codrului pe str. Romilor si dotarea unui punct medical pentru romi, investitii realizate in cadrul proiectului O VIATA MAI BUNA finantat prin FRDS (Fondul Roman de Dezvoltare Sociala)

5). Biblionet