2009

1.Alimentare cu apa a localitatilor Poiana Codrului, Iegheriste, Crucisor

2. Amenajarea de spatii verzi si locuri de joaca in loc. Iegheriste si Crucisor