Adresa: Str. Principală, nr. 217, 447110 Crucisor, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-821.130 Fax: 0261-821.003 Email: contact@crucisor.ro

Comuna Crucișor

Contract finanțare - Reabilitare Scoala Gimaziala Poiana Codrului

Primăria Crucisor are plăcerea să anunțe semnarea contractului de finanțare dotare Scoala Gimnazială Poiana Codrului. 
Atașat regăsiți contractul. 


19 March 2018
Contract finanțare dotare gradiniță - Reabilitare Gradinita Poiana Codrului

Primăria Crucisor are plăcerea să anunțe semnarea contractului de finanțare dotare Gradiniță Poiana Codrului. 
Atașat regăsiți contractul. 

...

19 March 2018
Anunț Achiziție prin licitatie Echipamente IT dotare Școala Gimnaziala Poiana Codrului

Comuna Crucișor,
 jud. Satu Mare anunța achiziția de echipamente IT pentru dotarea Școlii Gimnaziale din localitatea Poiana Codrului. 
Detalii r...

15 March 2018
Anunț Achiziție prin licitație Mobilier Școlar

Comuna Crucișor,
jud. Satu Mare anunța achiziția de echipamente pentru dotarea Școlii Gimnaziale din localitatea...

15 March 2018
Hotărâri Consiliu Local 2018

In aceasta pagina regasiti atasate HCL 2018

08 March 2018
Hotărâri Consiliu Local 2017

In aceasta pagina regasiti atasate Hotărârile de Consliul Local al Comunei Crucisor aferente anului 2017

08 March 2018
Proiecte de investiții

♦ Extindere reţea de alimentare cu apă 14 km
♦ Modernizare şi reabilitare drumuri comunale
♦ Reabilitare termică şi modernizare Cămin cultural Poiana Codrului si Crucisor
♦ Grup sanitar şi reabilitare termică grădiniţa Crucişor şi Iegherişte
♦ Statie de epurare si retea de canalizare pentru loc. Iegheriste si Crucisor.
♦ Modernizare drumuri agricole
♦ Infiintarea unui punct de in...

27 February 2018
Oportunități de investiții

♦ Refacerea livezilor de pomi fructiferi (prun)  
♦ Ferme zootehnice 
♦ Industria lemnului 
♦ Introducerea în circuitul turistic a ruinelor c...

27 February 2018
Facilități pentru investitori

♦ Terenuri
♦ Spaţii de producţie
♦ Infrastructură: gaz metan, reţea apă, electricitate, telefonie, cablu, străzi asfaltate şi pietruite
♦ For...

27 February 2018
Infrastructura

Infrastructura circulaţiei
♦ 9 km de drum judeţean, DJ...

27 February 2018